Vad kostar det?

Byggmaterial som paraplybegrepp blir det svårt att ge ett pris på, eftersom det rör sig om så otroligt många olika material, som dessutom kan skilja sig avsevärt i prisbild beroende på kvaliteten, eventuell förbehandling, leverantör och transport. Det trä du kan hitta för 50 kr/meter på ena byggvaruhuset kan kosta 150 kr/meter på det andra. Men vi tänkte att vi ska försöka ge någon form av ungefärlig uppfattning om kostnaderna här för dig, så att du kan skapa dig en övergripande bild.

Obehandlat virke (trä)

Ytterpanel c:a 8 – 30 kr /m
Trall c:a 10 – 600 kr/ m
Lister c:a 5 – 100 kr / m
Reglar c:a 10 – 60 kr / m
Golvsocklar c:a 15 – 500 kr / m
Foder c:a 20 – 100 kr / m
Baspanel c:a 5 – 30 kr / m

Tryckt virke (trä)
Impregnerad panel c:a 10 – 20 kr / m
Impregnerad regel c:a 10 – 80 kr / m
Impregnerad stolpe c:a 20 – 80 kr / m
Impregnerad trall c:a 10 – 100 kr /m

Betong
Betongplattor c:a 15 – 60 kr / st

Markmaterial
Grus c:a 1 – 5 kr / kg
Kullersten c:a 1 – 10 kr / kg
Marksten c:a 3 – 60 kr / st

Isolering/Skivor
Akustikskiva c:a 200 – 800 kr / st
Oljehärdad board c:a 20 – 100 kr / st
Byggplywood c:a 200 – 700 kr / st
Fasadskiva c:a 60 – 150 kr / kvm
Fibercementskiva c:a 200 – 1000 kr / kvm
Gipsskiva c:a 50 – 150 kr / st

Grundmaterial
Armeringsnät c:a 10 – 150 kr / kvm
Armeringsstål c:a 2 – 25 kr / kvm
Betongplint c:a 60 – 400 kr / st
Cellplast c:a 20 – 500 kr / st
Dräneringsskiva c:a 100 – 5000 kr / st
Grovbetong c:a 1 – 5 kr / kg
Murblock c:a 20 – 100 kr / st