Olika byggmaterial

Här har vi tänkt att vi samlar in de vanligaste byggmaterialen som används på privatmarknaden idag. Tanken är att delge lite fördjupad kunskap om de olika materialen, dess användningsområden, historia och kvalité.

Gips
Gipset som är en mineral är framförallt en industriråvara, och används i första hand i form av gipsskivor till beklädnad av väggar, tak och undergolv i moderna byggnader i Sverige. Men förutom det så är det ett material som också fördelaktigt kan användas för att göra avgjutningar och/eller gjutformar med.

Trä
Trä är det material som kanske har funnit med absolut längst i någon form av antingen bränsle eller byggmaterial. Det används i första hand till plank och till brädor, men även för massatillverkning. Som byggnadsmaterial återfinner vi det i sådant som fönster, dörrar, bostäder, konstruktionsdelar, tak, golv, och lister. För byggnader även i form av timmer. Det finns en stor mängd av snickeriträslag på marknaden, som alla har sina områden där de fungerar som allra bäst. För möbeltillverkning kan man till exempel välja och vraka mellan alm, ask, björk, bok, gran, ek, furu, lönn, mahogny, teak, valnötsträ m.fl. För golv å sin sida rekommenderas främst ask, björk eller ek och för träinredning är det särskilt teak, afrikansk mahogny, furu, bok, cederträ och ask som används.

byggmaterial 3

Betong/Cement
Betong är gjort på cement som i sin tur kommer från kalksten som brutits ned och bränts i ugn. Det finns inte bara en typ av cement, utan det rör sig om en handfull olika typer så som bascement, snabbhärdande, anläggningscement, vitcement, aluminatcement och fosfatcement. Hur och när olika cement används varierar.

Plast
Ordet plast är helt enkelt ett samlingsbegrepp för en större grupp av olika syntetiska eller halvsyntetiska material. Användningsområdet för detta är otroligt brett, och du hittar plast i allt från förpackningar för hemmet, teknik inom det medicinska och inom bilindustrin. Idag är det enkelt att återanvända plast, vilket också gör att det blivit ett vanligt använt material på den svenska marknaden – med sina otaliga variationer av sammansättningar. Det fick sitt genombrott i mitten på 1900-talet.

Sten
Att använda sten som byggmaterial är lastgammalt.  Det har vi gjort i årtusenden. Allt som oftast så används det för byggnader och anläggningar, men det förekommer även i våra hushåll i form av fasader, golv, trappor, inredningsdetaljer m.m. Dessutom används det för sådant som broar, kajer, stödmurar och beläggningar på våra gator. Utbudet av svensk byggnadssten är förhållandevis stor ändå. Några av de som vi använder idag är:

 • Hallandiagnejs
 • Ölandskalksten
 • Gävlesandsten
 • Kolmårdsmarmor
 • Bohusgranit

Av de byggnads- och ornamentstenar som finns har vi:

 • Gnejs
 • Diabas
 • Porfyr
 • Sandsten
 • Täljsten
 • Kalksten
 • Granit

Stål
Stålet i sig består till största delen av järn och kol, men finns också i ett flertal variationer med olika användningsområden.Med hjälp av kolstål kan man till exempel få fram bilkarosser, med låg legerat stål kommersådant som kullager och så har vi det hög legerade stålet, som kanske är mer känt som rostfritt stål. Det ser vi framförallt mycket av i form av hushållsutrustning.

Lera
Lera är ett material som vi på den svenska marknaden främst ser i sådant som tegel idag. Men även här finns en större bredd av olika typer av tegel för olika ändamål, och vi pratar om variationer från en-, två-, och trekupigt taktegel till falstaktegel och nockpannor. Men leran används också för framställning av krukor, urnor, tegelrör m.m. I Sverige kom man igång med murteglet i samband med industrialiseringen, medan det i Europa funnits sedan 1100-talet.

Naturmaterial
Inom naturmaterialsgruppen hittar man material som kommer från växter, djur eller mark. Trä är ju i sig ett naturmineral, men listan är längre än så. I denna grupp hittar man nämligen även sådant som naturfiber, växtfiber, och djurfiber. Hit räknas även jord, kompositmaterial, metaller och natursten. Inom byggvärlden är det främst lin eller hampa som man hittar här, och då i form av isolering. Men inte helt omöjligt är det heller att komma i kontakt med torvtak och stråtak, som ju är gjorda av naturmaterial även dem.