Frågor och svar

Fråga: Vad kan man göra med lastpallar som blivit över?
Svar:
Just lastpallar har blivit otroligt populär på ”gör-det-själv” marknaden i Sverige idag och internet svämmar över av olika byggen som är gjorda av just dessa. De val du har är därför bara begränsade av din egen fantasi, snarare än av någon annan praxis. Soffor, bord, avlastningsbord, köksöar, sängar, kompostplatser, väggar – möjligheterna är oändliga. Men här får du några tips som är bra att tänka på med just lastpallar:

  • Se till att du tvättar dom ordentligt innan eventuellt måleri.
  • Slipa lastpallarna lätt innan målning, med ett fint sandpapper.
  • Grundmåla först med lämplig färg (inomhus- eller utomhusfärg)
  • Färdigmåla sedan med lackfärg för snickerier och möbler

Fråga: Hur tillverkar man masonitskivor?
Svar:
Det är en form av träfiber där man under själva tillverkningen använder sig av ett högt tryck av ånga för att först få trämassan att expandera, följt av att man sedan sprutar ut det i normalt lufttryck och sedan pressar ihop skivorna med hjälp av träets egna lim, lignin.

Fråga: Vilken grund är bäst för fritidshus?
Svar: Att välja grund är något som beror lite på både de ekonomiska förutsättningarna, hur huset ska användas och hur grundförhållandena ser ut på den tomten där det ska byggas. På sandig mark är plintgrund och krypgrund ultimata, givet att det inte finns grundvatten alltför nära markytan. Men är det ekonomin som styr så är plintgrunden det billigaste alternativet, och näst därefter kommer krypgrunden. Alla olika typer av grund har för- och nackdelar, så det handlar om att göra en riskanalys av eventuella skeenden och välja den grund man tror klarar av de rådande väderförhållandena bäst just där din tomt ligger.

Fråga: Jag vill sätta upp en träpanelvägg inomhus, vilket virke är bäst?
Svar: När det rör sig om panel som ska användas inomhus så är furu ett bra alternativ. Välj mellan olika profilhyvlingar som ger det där lilla extra, så som spontat eller falsat virke.

Fråga: Vilket trä används för att bygga bastu?
Svar: Lämpligast för bastubyggen är fur eller gran, som inte nödvändigtvis behöver vara kvistfritt upp emot väggarna. För sittbrädorna där man gärna däremot vill ha det kvistfritt kan man välja mellan asp, fur eller lind.

Fråga: Hur ska man tänka om man vill välja miljövänligt?
Svar:
Ur en hållbarhetssynvinkel så brukar man oftast tala om trä som material, eftersom fotosyntesen skapar det enda förnybara materialet vi har på marknaden. Samtidigt har vi allt fler metoder för återvinning och återanvändning av andra material som gör att vi kan spara på våra resurser på ett mer miljövänligt sätt. Det man kan göra som privatperson här är att verkligen ifrågasätta sina leverantörer kring hur de arbetar med hållbarhet runt sina verksamheter, för att ta reda på lite mer om processerna bakom. Finns det någon strategi eller plan i deras verksamhet för hur man ska klimatkompensera, återvinna och värna om naturen?

Fråga: Finns det något direkt farligt byggmaterial man behöver akta sig för?
Svar: Byggbranschen är ju dessvärre en bransch där det förekommer mycket en hel del farliga och kemiska produkter i. Det finns däremot många program idag som arbetar med att utveckla bättre material och bättre återvinningsprocesser för att få bort det problemet så gott det går. Ämnen som kan vara bra att hålla koll på och undvika är bland annat CFC, asbest, kreosot och kasein.

Fråga: Finns det något etiskt råd inom byggbranschen som kan vara bra att hålla koll på?
Svar: Absolut finns det ett sådant. Ett exempel är Samhällsbyggnadssektorns etiska råd. De har i uppgift att sätta fokus på sådant som etiska frågor inom den rådande sektorn, och det görs på ideell basis. Utöver det så arbetar de även med att driva opinionsbildning i etiska frågor som rör samhällsbyggnadssektorn samt att de samarbetar med organisationer som Transparency International i syfte att motverka korruption.

Utöver det kan det också vara bra att ha lite koll på byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation vars uppdrag är sådant som att förbättra näringsvillkoren för branschen i helhet likväl som de enskilda företagen i branschen, något som också kan ses som ett etiskt arbete i sig. De har en vision att endast bygga ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart och att därför checka upp eventuella tveksamheter mot en organisation i detta kaliber kan vara ett bra sätt att försäkra sig om att dina val du står inför